top of page

Služby

Projekce moderních technologií vytápění a větrání

Současné stavebnictví vyžaduje snižování tepelných ztrát objektů bez ztráty komfortu pro pobývající osoby, nebo při zachování určitých definovaných mikroklimatických podmínkách. Toto není možné bez důkladného rozboru stávajících stavů a následného navrhování nových řešení, které se opírají jednak o platné normy a v neposlední řadě i o zkušenosti z oboru. Tohle vše jsme připraveni Vám nabídnout a pro Vás zpracovat. Za nás hovoří léta praxe, nejen v oblasti projekce, ale i montáže, odborných návrhů a realizací.

Větrání s rekuperací a teplovzdušné vytápění

Zvyšování kvality oken, dveří a technologií izolací vede ke snižování přirozeného proudění vzduchu do objektu a činí je v podstatě vzduchotěsnými. Zde je třeba pro dosažení pohody prostředí větrat nuceně. Moderní systémy využívají zpětného získávání tepla s účinností až 90%, mohou využívat rozvody vzduchu pro vytápění objektu, cirkulaci teplého vzduchu od krbu atd. Moderní systémy jsou pro koncového uživatele poměrně složitá zařízení. Naše firma zajišťuje kompletně celou zakázku od návrhu systému, projekty, realizace, následný servis, revize, případně obsluhu zařízení

rd_vzt.png
Vytápění konvekční - radiátory, nízkoteplotní sálavé - podlahové, stěnové, stropní

Jsme připraveni navrhnout vhodné řešení jak pro novostavby, tak pro rekonstrukce otopných soustav ve starší zástavbě, komerčních objektech. Naše firma zajišťuje kompletně celou zakázku od návrhu systému, projekty, realizace, následný servis, revize, případně obsluhu zařízení

podlaha.jpg
 • inspekční činnost ve stavebnictví

 • vyhodnocování tepelných úniků budov konstrukcemi 

 • detekce tepelných mostů

 • detekce nedostatků v izolačních vrstvách stropů a střech

 • vyhodnocování tepelných procesů v topných soustavách

 • detekce a vyhodnocování podlahového topení v hotových podlahách

 • detekce úniku médií v konstrukcích stěn a podlah

 • detekce nebezpečnýchprohřívání konstrukcí, např. od komínů

 • vypracování kompletní dokumentace detekovaného stavu

 • vypracování kompletní dokumentace možného řešení

 • výpočet izolace konstrukcí na základě reálných hodnot 

Inspekce infračervenou termokamerou

Základní inspekce budov termokamerou zahrnuje:
 • fotodokumentaci stávajícího stavu v infračerveném spektru

 • fotodokumentaci stávajícího stavu ve viditelném spektru

 • v infračervených snímcích vyznačení tepelných špiček a důležitých teplotních bodů

 • dodání v elektronické, na přání v tištěné podobě

Kompletní inspekce budov termokamerou zahrnuje:
 • stejné jako základní inspekce

 • výpočet tepelných ztrát řešených konstrukcí

 • návrh způsobu řešení tepelných ztrát

 • návrh síly izolace pro dosažení optimálního stavu 

 • další postupy dle domluvy

Budova_1.jpg
Revize plynových zařízení

Provádíme revize odběrných plynových zařízení, domovní, průmyslové plynovody, kotelny.
Vypracujeme kompletní dokumentaci v problematice plynových zařízení. Zajišťujeme činnosti odborně způsobilé osoby v oblasti dopravy, skladování a spalování plynů.
Zajišťujeme zaškolení pro osoby odpovědné za provoz plynovodů v budovách.

Rozsah oprávnění:
b - skladování a přeprava plynů
c - plnění nádob plyny včetně tlakových stanic
e - zvyšování a snižování tlaku plynů
f - rozvod plynů
g - spotřeba plynů spalováním

BOZP
 • Zajišťujeme odbornou dokumentaci v oblasti BOZP v plném rozsahu.

 • Zajišťujeme odborná školení BOZP pro firmy, OSVČ.

 • Zajišťujeme semináře, kurzy, školení v oblasti ochrany zdraví při specializovaných činnostech.

bottom of page